AJS Parts - Spare Parts for passenger cars and light commercial vehicles
För frågor som hör samman med internationell försäljning, kontakta oss via e-postadress: export@ajsparts.pl
Försäljningsavdelningen: tel. (22) 292 12 30

Tillgång till vårt erbjudande är endast möjligt efter inloggning.

För att bli registrerad användare, vänligen kontakta
vår försäljningsavdelning: tel. (22) 292 12 30, sklep@ajsparts.pl
or click “Nytt konto”

Logga in

                          AJS PARTS Sp. z o.o. Sp. k. genomför projektet "Främjande av AJS-DELAR på utländska marknader". samfinansierat från det operativa programmet Intelligent Development 2014-2020, prioriterad axel 3 Stöd för innovation i företagens mått 3.3 Stöd för marknadsföring och internationalisering av delåtgärder för innovativa företag 3.3.3 Stöd till små och medelstora företag i marknadsföringen av produktmärken - Gå till Brand. Syftet med projektet är att marknadsföra polska produktmärken NTY och ALPHA BRAKES på världsmarknaden samt att främja det polska ekonomimärket. Projektets totala värde: 715.600,00 PLN. Finansieringsvärde: 429 360,00 PLN    Unia Europejska