AJS Parts - części do samochodów osobowych i dostawczych
                W sprawach związanych z międzynarodową sprzedażą prosimy o kontakt mailowy:export@ajsparts.pl
Dział Handlowy: tel. (22) 292 12 30, mail: sklep@ajsparts.pl

Dostęp do oferty katalogu możliwy jest po zalogowaniu.

Konto mogą Państwo otrzymać zakładając je w serwisie
lub poprzez kontakt z Działem Handlowym:
tel. (22) 292 12 30, adres email: sklep@ajsparts.pl

Logowanie

                          AJS PARTS Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pt.: „Promocja AJS PARTS na rynkach zagranicznych”. dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Celem projektu jest promocja na rynku światowym polskich marek produktowych NTY oraz ALPHA BRAKES, jak również promocja Marki Polskiej Gospodarki. Wartość całkowita projektu: 715 600,00 zł. Wartość dofinansowania: 429 360,00 zł      Unia Europejska