AJS Parts - Spare Parts for passenger cars and light commercial vehicles
                  For Matters connected with international sale please contact us via e-mail address: export@ajsparts.pl
Sales Department: phone number: +48 (22)-292-12-30

Access to our offer is possible only after logging in.

To become a registered user please contact
our sales department: tel. +4822 292 12 30, export@ajsparts.pl
or click “New account”.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp.k.
ul. Radziwiłłów 5A
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 7010195428


phone (22)-292-12-30
Fax: Extension: 305

sklep@ajsparts.pl


For matters connected with international sale please contact us via e-mail address: export@ajsparts.pl.


http://www.ajsparts.pl

 

Documents required by law

Documents required by law

Download documents:

Information on the implemented tax strategy of AJS Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. for the tax year 01/01/2022 - 31/12/2022

 

Privacy policy:

Poniższa Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie ajsparts.pl (dalej „Witryny”/”Witryn”).

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Witryny dla użytkowników Witryny (dalej „Użytkownicy” / „Użytkownik”).

 

 1. Administrator
  Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest AJS Parts sp. z o.o. sp.k , ul. Racławicka 154/19, 02-117 Warszawa (NIP 701-019-54-28).

 2. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników
  1. Przeglądanie zawartości Witryny nie wymaga ujawniania przez Użytkownika Danych Osobowych.
  2. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może zmniejszyć możliwości lub ograniczyć całkowicie korzystanie z Usługi.
  3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Witryny przez Użytkownika.

 3. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania
  1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
  2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

 4. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
  1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
  2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury składania zapytania / zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

 5. Informacje handlowe
  1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług oferowanych przez AJS Parts Sp.z o.o. Sp. k. oraz Partnerów.

 6. Dane związane z przeglądaniem zawartości Witryny
  1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Witryny przez Użytkowników, takie jak: liczba i źródło wizyt na stronach internetowych Witryny, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
  2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Witryny, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Witrynie oraz ulepszaniem treści Witryny.
  3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika.

 7. Powierzenie danych
  Administrator danych może na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi z sieci handlowej w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 8. Prawa Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do informacji zawartych w swoich Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
  2 Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył zasady użytkowania Witryny lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 9. Kontakt
  1. Użytkownik Witryny może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
  2. Użytkownik Witryny może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
  3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem:
  AJS Parts Sp. zo.o. Sp.k , ul. Racławicka 154/19, 02-117 Warszawa, tel. 22 292-12-30 e-mail: sklep@ajsparts.pl